ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας:
Leriva Pharma A.E.

Λ.Πηγής 33 & Αναπήρων Πολέμου 6

15127 Μελίσσια Αθήνα

+302106199886
www.leriva.com

Παρασκευαστής:

SWISS CAPS AG (Member of Aenova Group)

Παρασκευαστής Pharmayeda Industries Ltd